Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Bergström; Lina Hansson , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2007.

The work

Författare / Author: Ida Bergström, Lina Hansson
Titel / Title: Hur känns det att ge besked om uppsägning? Personalvetares upplevelser och känslor kring att ge ett svårt besked
Abstrakt Abstract:

Abstrakt

Att arbeta är någonting som ger individer en inkomst, sociala kontakter, möjligheter till personlig utveckling och struktur i vardagen. Eftersom alla individer är olika så kommer de att reagera olika på olika situationer. Att förlora sitt arbete är att förlora en del av den dagliga kontakten med omvärlden och detta kan komma att påverka människors liv radikalt. Ett besked om uppsägning kan, enligt tidigare forskning, liknas vid en kris som den uppsagda kommer att gå igenom där den uppsagda inom en viss tids ram kommer att genomgå en rad olika faser där individen tar in, bearbetar och till sist hittar en ny vardag och en ny tillvaro för sig själv. Det råder rikligt med information om hur den uppsagda individen reagerar på ett besked om uppsägning, dock inte lika mycket information finns att läsa om hur personen som ger beskedet reagerar på att ge besked om uppsägning.
Syftet med studien är se om de olika reaktionsfaserna i kristeorin kan appliceras på den person som ger besked om uppsägning.
Studien genomfördes med en kvalitativ metod där två enskilda djupintervjuer genomfördes med personer med personalansvar på samma företag. Resultatet i studien visade att delar av kristeorins olika reaktionsfaser går att applicera på de två personalvetarna. Faserna som de personalansvariga genomgår händer under en kortare tid där det rör sig mer om veckor eller månader istället för år.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Personalvetare, uppsägning, kristeori

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Erik Lindström, Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: färdigc-uppsats.pdf (146 kB, öppnas i nytt fönster)