Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Nilsson , pp. 72. TKS/Fysisk planering, 2009.

The work

Författare / Author: Johan Nilsson
Titel / Title: Havsutsikt - Metoder för att bevara befintlig bebyggelse mot den stigande havsnivån
Abstrakt Abstract:

Klimatfrågan är något som diskuteras på alla nivåer, överallt i samhället, ända från dagliga matinköp till teoretisk nivå på den internationella arenan. Frågan genomsyrar hela samhället, så även den fysiska planeringen. Klimatförändringen för med sig en stor mängd effekter på natur och samhälle, en av dessa är stigande havsnivå. Detta är ett av de fall där den fysiska planeringen blir direkt involverad i klimatfrågorna. I detta arbete lyfts kunskaper fram som hjälper planerare i arbetet med att planera för befintliga områden som ligger i riskzonen när haven stiger och stränder eroderar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: havsnivå, klimat, kustplanering, bebyggelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/05/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist, Lena Petersson Forsberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: havsutsiktjohannilsson.pdf (3116 kB, öppnas i nytt fönster)