Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Larsson , pp. 68. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Daniel Larsson
daniel.larsson@sbk.stockholm.se
Titel / Title: Stadens arena - Lokalisering och funktion
Översatt titel / Translated title: Stadium of the city - Location and function
Abstrakt Abstract:

Arbetet behandlar idrotts- och evenemangsarenors lämpliga lokalisering i staden i förhållande till dess funktioner och effekter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Idrott, Arenor, Stadion, Lokalisering, Funktion, Planering, Arkitektur, Fysisk planering, Evenemang

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/
I samarbete med / In co-operation with: Stockholms stadsbyggnadskontor, Idrottsförvaltningen Stockholms stad
Anmärkningar / Comments:

08-508 282 98
070-47 282 98