Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mariann Lundin; Charlotte Nyström , pp. 72. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Mariann Lundin, Charlotte Nyström
Titel / Title: BSC i kampen mot ohälsa.
Abstrakt Abstract:

Problem:
Ohälsan har den senaste tiden varit ett hett debatterat ämne och diagnoserna stress, utbrändhet och depression har fyrdubblats sedan 1998. Den kan utvecklas till nästa stora kostnadskris och kan ge konsekvenser på den svenska ekonomins tillväxt. Vad kan man göra för att förebygga ohälsa? Behövs det andra mått än de finansiella för att upptäcka om ett företag har problem?
Vilken roll kan Balanced Scorecard (BSC) spela för att förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa och vilka mått kan i så fall vara viktiga att uppmärksamma och följa upp?

Syfte:
Syftet med uppsatsen är:

§ Att undersöka BSC:s eventuella roll för att förebygga
psykisk arbetsrelaterad ohälsa.

§ Att ge förslag till eventuella mått som kan vara
viktiga att uppmärksamma och följa upp för att
förebygga psykisk arbetsrelaterad ohälsa.

Metod:
Eftersom vi hade uppfattningen om att vår problemfråga var inom ett känsligt område valde vi att till största delen inrikta oss på den kvalitativa metoden med några kvantitativa inslag. För att samla in data gjorde vi dels en personlig intervju och dels telefonintervjuer. Förutom intervjumaterialet har vi använt oss av artiklar, tidskrifter och litteratur inom ämnesområdet som underlag för vår kandidatuppsats.

Slutsats:
Vi ser att BSC kan spela en roll för att förebygga ohälsa, då man behöver mäta flera aspekter av sin omgivning för att få kunskap om hur organisationen fungerar.

Vi föreslår ett nöjdanställd-index, som vi tagit fram utifrån oförenligheterna mellan människa och arbete.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Ohälsa, BSC, Utbränd, Ledarskap, Arbetsmiljö

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Wittbom
Examinator / Examiner: Eva Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cuppsats.rätt.pdf (325 kB, öppnas i nytt fönster)