Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Patrik Petermann MEE 05:04, pp. 49. TEK/avd. för signalbehandling, 2005.

The work

Författare / Author: Patrik Petermann
patrik_petermann@hotmail.com
Titel / Title: Förbättrad resistansmätning för grova aluminiumledare
Översatt titel / Translated title: Improve resistance measurement for thick al-conductor
Abstrakt Abstract:

The goal with this master thesis has been to evaluate and to examine the stationary resistance bridge. The resistance bridge uses a 4-point measuring to determinate the resistance, which is used in the manufacturing of the conductor. It is then used when the resistance is to be decided for coarser aluminium conductors. A conductor has to fulfil certain demands to be able to move forward in the process. One of these demands is the resistance in ohm/km, which has demands that the measure values of the resistance bridge are as true and precise as possible.
The stationary resistance bridge had been examined through various kinds of measurements to be able to see how stable the system is and how to obtain a measure value as optimized as possible. The measurements were carried out in different dimensions and types of aluminium conductors, and in each measurement a various different tests were carried out for the aluminium conductor. The result of the measurements shows that the system is not stable for aluminium conductors with a cross-section area more than ~1000 mm2. This depends on that current in the resistance bridge does not distribute it self even in the whole conductors cross-section area. The distribution of the power has improved by using contact pressing and brings a more stable measure value. Another method will however be necessary to be able to decide the resistance in ohm/km for the aluminium conductors with swelling powder and swelling tape.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Målet med examensarbetet har varit att utvärdera och undersöka den stationära mätbryggan. Mätbryggan använder en 4-punktsmätning för bestämning av resistansen som används i ledartillverkningen, och används för grövre aluminiumledare. En ledare ska uppfylla vissa krav för att gå vidare i processen, ett av dessa är resistansen i ohm/km. Vilket ställer krav på att mätbryggans mätvärde är så sant och noggrant som möjligt.
Den stationära mätbryggan har undersökts genom olika mätningar för att se hur stabilt systemet är och hur ett så bra mätvärde ska tillhandahållas. Mätningarna utfördes på olika dimensioner och typer av aluminiumledare, i varje mätning utfördes ett antal olika test för aluminiumledaren. Resultat av mätningarna visar att systemet inte är stabilt för aluminiumledare med tvärsnittsarea över ~1000 mm2. Detta beror på att strömmen i mätbryggan inte fördelar sig jämnt i hela ledaren tvärsnitt. Men genom att använda sig av kontaktpressning har strömfördelning förbättrats och medför ett stabilare mätvärde. Men för aluminiumledare med svällpulver och svällband kommer det att behövas en annan metod än kontaktpressning för att bestämma resistansen i ohm/km.
Ämnesord / Subject: Elektroteknik - Electrotechnology

Nyckelord / Keywords: resistansmätning aluminiumledare 4-punktsmätning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Telekommunikation och Signalbehandling/Masters progr. Telecom & Signal Proc.
Registreringsdatum / Date of registration: 04/22/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Tommy Johansson
tommy.re.johansson@se.abb.com
Examinator / Examiner: Ingvar Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Abb Power Technologies AB, High Voltage Cables
Anmärkningar / Comments:

tel. 0708-666250

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport.pdf (729 kB, öppnas i nytt fönster)