Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Irena Maracic , pp. 16. Inst. för humaniora/Dept. of the Humanities, 2001.

The work

Författare / Author: Irena Maracic
fhh00ima@student.bth.se
Titel / Title: Split personality and Victorian fears in R.L.Stevenson`s"The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde"
Översatt titel / Translated title: Personlighetsklyvning och Viktorianska farhågor i R.L Stevensons" Dr.Jekyll and mr Hyde"
Abstrakt Abstract:

The essay deals with the profound duplicity in human beings as encompassed in Jekyll, which is a struggle between the good and the evil. Approaches to this topic are:psychological, moral and physichal. The purpose is to show how duplicity in the mind of one person reflects society, as the society is made of individuals.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Uppsatsen behandlar den djupt rotade dubbla naturen i människorna,förkroppsligad i Jekyll, som är en kamp mellan det goda och det onda. Temat behandlas från psykologiskt,moraliskt och fysiskt perspektiv. Syftet är att visa hur den dubbla naturen i en människans psyke återspeglar samhället,eftersom samhället består av individer.
Ämnesord / Subject: Humaniora - The Humanities\English

Nyckelord / Keywords: evil, good, psychology, victorians, freud

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Språk och kultur/Humanities
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jane Mattisson
jma@bth.se
Examinator / Examiner: Jane Mattisson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för humaniora/Dept. of the Humanities

+46 455 780 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: