Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Lundström , pp. 110. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Jenny Lundström
Titel / Title: E-commerce with everyday commodities
Översatt titel / Translated title: E-commerce with everyday commodities
Abstrakt Abstract:

Syftet med min undersökning har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar varför kunder väljer att handla dagligvaror online. Tillitsfaktorerna har studerats med fokus på dagligvaruhandeln i Öresundsregionen.

Syftet har varit att ge både existerande butiker och nykomlingar en bättre överblick över vad som är viktigt att fokusera på för att utveckla och lyckas med dagligvaruhandeln online.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: E-Commerce, Everyday Commodities, Trust

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Företagsekonomi/Master's Degree Programme in Business Administration (MSC)
Registreringsdatum / Date of registration: 06/09/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00