Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Åsa Kiddert , pp. 63. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Åsa Kiddert
asa.kiddert@nr1.nu
Titel / Title: En studie av förändring och förändringsmotstånd i samband med sammanslagningen av AF Blekinge Väst
Abstrakt Abstract:

problemdiskussion:

Förmåga till förändring och förnyelse är en viktig och nödvändig process för att organisationer skall upprätthålla sin långsiktiga verksamhet. Förutsättningar för att en förändring ska lyckas implementeras hos berörda är att anställda måste ses som subjekt och de måste kunna tillåtas och vilja ha inflytande i förändringsarbetets alla steg där information, förankring, kunskaper, tid och resurser är viktiga instrument. I många organisationer saknas dessa förutsättningar vilket kan vara några av de bidragande orsakerna till att motstånd hos berörda uppstår vid ett förändringsarbete.

syfte:

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns något motstånd hos berörd personal till Länsarbetsnämndens beslut om sammanslagning av arbetsförmedlingarna i Karlshamn,Sölvesborg och Olofström. Om det finns motstånd är tanken att ta reda på hur detta motstånd ser ut. Syftet är även att ur ett ledningsperspektiv undersöka hur motstånd allmänt uppfattas samt hur eventuellt förändringsmotstånd hanteras/bemöts.

Metod:

För att få svar på mina frågor har jag genomfört semistrukturerade intervjuer med fackliga representanter, personal och ledning.

Slutsatser:

Sammanslagningen av AF Blekinge Väst har mötts med entusiasm och positiv inställning. Personalen har varit väl införstådda med de problem och vinster som kan åstadkommas med ett samarbete kommunerna emellan. Informationen beträffande sammanslagningen upplevs som god, samt att personalen känner sig delaktiga och har getts möjligheter att påverka utformningen av arbetet i organisationen trots att Arbetsförmedlingen är politiskt styrd där beslut oftast fattas uppifrån. Orsaker till varför sammanslagningen inte har mötts med motstånd kan vara att ledningen har varit väl medveten om vilka aspekter som är viktiga att anamma i ett förändringsarbete, nämligen god information, klara syften och mål, bred delaktighet, samt möjligheter till egen påverkan.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Organisationsförändring, Förändringsmotstånd, Sammanslagning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Marie Aurell och Eva Wittbom
marie.aurell@bth.se, eva.wittbom@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell, Eva Wittbom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete.pdf (324 kB, öppnas i nytt fönster)