Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Agnieszka Nabrdalik; Dilnya Mahmood Jafar , pp. 65. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Agnieszka Nabrdalik, Dilnya Mahmood Jafar
agna08@student.bth.se, dimb08@student.bth.se
Titel / Title: Kan biometri öka säkerhetsnivån på svenska sjukhus?
Abstrakt Abstract:

Detta arbete syftar till att presentera arbetssituation på svenska sjukhus med särskilt fokus på förekomsten av säkerhetsbrister i databashanteringen. I en mycket stor utsträckning kan detta ske utan att personalen är medvetna om det, bland annat på grund av felaktiga vanor i dagliga rutiner eller brist på uppmärksamhet. Dessutom kännetecknas vårdpersonalen av stor ansvarkänsla, vissa handlingar i form av exempelvis upprepade in- och utloggningar kan orsaka besvärligheter, särskilt under stressiga förhållanden.
Denna rapport har också som mål att hitta en bra lösning för att kunna förebygga liknande problem i framtiden och öka komforten på ett arbetsställe.

Som en bra åtgärd föreslås av författarna biometriska metoder med särskild beaktande på tre tekniska lösningar som förekommer på marknaden, såsom: fingeravtrycksigenkänning, irisigenkänning och fingerven-igenkänning.

En undersökning genomfördes bland sjukvårdspersonalen på sjukhus i hela Sverige. Frågeformulär delades ut på två sätt: via personlig utlämning av pappersenkäter och via elektronisk post med angivna enkätlänkar. Enkäternas avsikt var att belysa eventuella brister som kan förekomma på vårdkliniker samt granska sjukvårdpersonalens kännedom om och inställning till biometriska teknologier.
Med hjälp av undersökningsresultat och facklitteratursläsning utfördes analys och jämförelse mellan dessa tre biometriska tekniker. Med tanke på mängden av fördelar samt den ”snälla” checkningsformen har författarna en åsikt om att fingerven-igenkänning kan vara ett bra stöd och hjälp vid utförande av arbete på sjukhus.

Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: biometri, verifiering, identifiering, fingeravtrycksigenkänning, irisigenkänning, finger vein ID (fingerven-igenkänning)

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vrhlt
Program:/ Programme Medicinsk teknik
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Benny Lövström
benny.lovstrom@bth.se
Examinator / Examiner: Sven Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012jafar.pdf (1693 kB, öppnas i nytt fönster)