Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Olga Martinez Huete , pp. 31. MAM/Sektionen för Management, 2010.

The work

Författare / Author: Olga Martinez Huete
olga_martinez_huete@hotmail.com
Titel / Title: Är prestation och perfektion moderna ideal?
Abstrakt Abstract:

Det individualistiska samhället kännetecknas av ett ökat ansvar för individen att utforma sitt liv och sin framtid. Prestation och perfektion är intressanta fenomen direkt relaterade till valmöjlighet. Kan dessa fenomen till och med uppfattas som ideal i det individualistiska samhället? Syftet med studien har varit att undersöka hur det mänskliga beteendet förhåller sig till de samhälliga idealen som markerar perfektion och som utmanar individen att göra sitt yttersta. Studien är explorativ och använder sig av en enkät som undersökningsmetod. Den tar hjälp av en mer kvantitativ forskningsansats i form av statistisk för att nå syftet och kunna svara på frågeställningen. Resultatet visar en tendens enligt dessa linjer, där det är upp till själva individen att utforma sitt liv och det viktigast av allt. Studien visar att perfektion och vikten av prestation är indikationer på att dessa fenomen kan uppfattas som moderna ideal. Vidare forskning skulle behövas i form av experiment, eller jämförande ansatser av mer kollektivistiska samhällen.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Individualistiska samhälle, perfektion, prestation, valmöjlighet, frihet, ångest, välbefinnande, mänskliga beteende, förbättring, motivation, ansvar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/18/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindström@bth.se
Examinator / Examiner: Bo Schenkman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: olga_m_examensarbete_c-uppsats_psy.pdf (492 kB, öppnas i nytt fönster)