Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Annelie Olsson; Emma Hartman; Malin Wiktorsson , pp. 63. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2001.

The work

Författare / Author: Annelie Olsson, Emma Hartman, Malin Wiktorsson
Titel / Title: Bidrar kundinformation till lönsamhet?
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företagen samlar in information om kunden och därefter bearbetar informationen. Vi undersöker även om kundinformationen leder till förändringar, för att skapa långsiktiga kundrelationer, samt värva nya kunder för att slutligen bidra till ökad lönsamhet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Kundinformation, Lönsamhet, Förändring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrick Gyllberg, Lars Svensson
lars.svensson@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg, Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/