Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Kedestig , pp. 20. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Andreas Kedestig
Titel / Title: Arbetstrivsel utan fast tillvaro i arbetslivet
Abstrakt Abstract:

Syftet med undersökningen var att undersöka arbetstrivsel hos uthyrda individer i bemanningsbranschen och dess samband med personlighet och faktorer som kön, utbildning, arbetsform och anställningstid. 119 personer anställda i ett medelstort svenskt bemanningsföretag deltog i undersökningen. Urvalet bestod av 61 % kvinnor och 39 % män. Undersökningen var kvalitativ och datainsamlingen genomfördes med hjälp av en enkät bestående av 23 frågor om demografiska faktorer, personlighet och arbetstrivsel. Insamlad data bearbetades främst med korrelations- och variansanalyser. Resultatet visade att arbetstrivseln kan påverkas av både utbildningsnivå och personlighet. I undersökningen framkom ett starkt positivt samband mellan personlighetsdimensionen extraversion och arbetstrivsel samt ett starkt negativt samband mellan neuroticism och arbetstrivsel. Resultatet går i linje med tidigare forskning men indikerar att sambandet mellan personlighet och arbetstrivsel är starkare i bemanningsbranschen än i mer traditionella anställningsformer.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General

Nyckelord / Keywords: Arbetstrivsel, bemanningsföretag, femfaktormodellen, personlighetsdimensioner, utbildning

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8t9gzh
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 04/11/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Per Eisele
Examinator / Examiner: Erik Lindström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012kedestig.pdf (208 kB, öppnas i nytt fönster)