Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alexander Pettersson; Azlan Husin , pp. 38. COM/School of Computing, 2012.

The work

Författare / Author: Alexander Pettersson, Azlan Husin
alpa09@student.bth.se, azhu09@student.bth.se
Titel / Title: Bluetooth and security
Abstrakt Abstract:

Detta arbete behandlar hur Bluetooth fungerar samt säkerheten kring Bluetooth och några allmänt tillgängliga attack verktyg.

Syftet med uppsatsen är att försöka fastställa hur säkert Bluetooth är i dagens läge. Bluetooth har länge varit tillgängligt för att utbyta data över korta avstånd. Därför har man valt att implementera det i kommunikationsenheter som mobiltelefoner och laptops med mera. Det har funnits en debatt om hur säkert Bluetooth är. För att kunna genomföra denna undersökning så har vi satt oss in i hur Bluetooth fungerar, vilka allmänt tillgängliga attacker och implementationer av dessa, som finns. Vi har även testat några implementationer av de funna attackerna. I vår undersökning testade vi nio attackverktyg mot en implementation av den senaste version av Bluetooth. Värt att tänka på är att vi inte vet om de finns andra attackverktyg som fungerar på dagens Bluetooth-teknik. Vi kan fastställa att det är säkert ifall du följer de säkerhetskriterier som vi presenterar.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Nyckelord / Keywords: Bluetooth, Security

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8wbt9g
Program:/ Programme IT-säkerhet/Security Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 07/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Axelsson
stefan.axelsson@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012pettersson.pdf (789 kB, öppnas i nytt fönster)