Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mårten Espmarker , pp. 94 A5. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Mårten Espmarker
marten.espmarker@gmail.com
Titel / Title: Stationsområde i Landskrona - En studie om exploateringen av jordbruksmark, stadsutveckling och stadsstyre med Landskronas stationsområde som exempel
Översatt titel / Translated title: Stationsområde i Landskrona - En studie om exploateringen av jordbruksmark, stadsutveckling och stadsstyre med Landskronas stationsområde som exempel / The station area in Landskrona - A bachelor thesis about the exploitation of agricultural lands, city development and urban governance with the station area in Landskrona as an example.
Abstrakt Abstract:

In this essay a proposal of city renewal is made for the new train station area built on highly productive agricultural land in Landskrona. The proposal is based on how the situation for the agricultural land in terms of exploitation looks like today and also on theories of urban governance to find out why the area turned out the way it did.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I det här kandidatarbetet görs ett förslag för stadsförnyelse för Landskronas nya stationsområde som är byggt på högt klassad jordbruksmark. Förslaget är baserat på hur situationen kring exploatering av jordbruksmark ser ut idag och kring teorier om stadsstyre för att ta reda på varför området fick den utformning det fick.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, stadsutveckling, förtätning, urban governance, Landskrona, tågstation, jordbruksmark, exploatering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hscy9
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Landskrona stad

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011espmarker.pdf (36831 kB, öppnas i nytt fönster)