Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredric Wittlock; Magnus Hallqvist; Paula Mutafov , pp. 39. Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science, 2001.

The work

Författare / Author: Fredric Wittlock, Magnus Hallqvist, Paula Mutafov
mda98fwi@student.bth.se, mda98mha@student.bth.se, mda98pmu@student.bth.se
Titel / Title: ELF-EAR, Teknik i Levande Rollspel
Översatt titel / Translated title: ELF-EAR, Information Technology in Live Action Role Play
Abstrakt Abstract:

Vårt mål är att förhöja deltagarnas upplevelse i levande rollspel (även kallat lajv). Idag finns det inga möjligheter att visualisera övernaturliga förmågor. I den här rapporten visar vi ett exempel på hur detta kan realiseras med hjälp av teknik. Vi har inriktat oss på att simulera alvers övernaturliga hörsel.

Levande rollspel är mycket känsligt för störningar från ?världen utanför?, exempelvis modern teknik och språk. Vår största utmaning har varit att anpassa tekniken så att den accepteras av lajvare.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: Levande rollspel, lajv, fantasy, Ambient Media, ljudgränssnitt, scenario, osynlig teknik, alv, ELF-EAR, radiolänk.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Andersson, Bo Helgeson, Jenny Lundberg
bjorn.andersson@bth.se, bo.helgeson@bth.se, jenny.lundberg@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap/Dept. Human Work Science

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Swedish Institute of Computer Science