Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alexander Borgström; Markus Lok Axelsson , pp. 26. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Alexander Borgström, Markus Lok Axelsson
boston@live.se, ohmygoditssanta@hotmail.com
Titel / Title: Genreblandning i digitala spel
Översatt titel / Translated title: Genre blending in video games
Abstrakt Abstract:

Genreblandning har de senaste fem åren blivit en allt större del i hur datorspel designas. Den här uppsatsen är en studie i hur genreblandning kan appliceras i en spelproduktion och hur denna produktion och dess genreblandning uppfattas av en grupp utomstående som sedan spelar spelet. Den blandning som studeras är den mellan genrerna role-playing game, dual-joystick shooter och minigolf. Resultaten från den enkät denna grupp sedan svarar på visar att genreblandning mellan de valda genrerna fungerar trots deras olikheter sinsemellan, men att det är mycket viktigt att spelets övriga element inte försummas till förmån för genreblandningen. Det framgår även att den grad till vilken de tre genrerna blandas i spelet respondenterna testar inte är den maximala.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: Genreblandning, Spelgenre, Datorspel, Role-playing game, Dual-joystick shooter, Minigolf

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vajeu
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: albo09_mblo09_kandidatarbete.pdf (369 kB, öppnas i nytt fönster)