Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karl Andersson; Elisabeth Dackemyr , pp. 40. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2002.

The work

Författare / Author: Karl Andersson, Elisabeth Dackemyr
mda99kan@student.bth.se, mda99eda@student.bth.se
Titel / Title: Teknikens Under - En problemrapport över arbetet på diariet, Regionens Hus i Mariestad
Abstrakt Abstract:

Att en dator hänger sig, inte gör som man vill eller bara är obegriplig är inget nytt fenomen. Dock är detta en del av vardagen på diariet i Regionens Hus i Mariestad, där de tre registratorernas arbetsprocesser innehåller ett antal problem som bland annat är datorrelaterade. Rapporten beskriver arbetet på diariet, de problem som finns, vem som äger problemen, och innehåller också en diskussion runt de befintliga problemen. Rapporten tar upp allt från postöppning till sökfel i programmet Diabas och mycket annat som ingår i arbetet som registrator. De problem som finns i arbetet på diariet har hopat sig över registratorerna som känner att det inte finns någon självklar part som de kan vända sig till för att få hjälp. Känslan av maktlöshet är alltid närvarande i arbetet när registratorernas datoriserade hjälpmedel inte gör som de vill.
Rapporten är ett steg i att kartlägga problemen och vem som äger dem, och avsedd att bli en hjälp för registratorerna.

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Diarium, Diabas, IT-användning, offentlig sektor, kartläggande av problem, problemägande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Elovaara Pirjo, Eriksén Sara
pirjo.elovaara@bth.se; sara.eriksen@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Regionens Hus i Mariestad

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: teknikensunderslutversion.pdf (1594 kB, öppnas i nytt fönster)