Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alex Olsson; Eric Palm , pp. 17. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Alex Olsson, Eric Palm
Titel / Title: Kameraövervakningssystem - del 2
Abstrakt Abstract:

Vi har tidigare skrivit en rapport över CCTV-systemet som Karlshamns hamn använder sig av. Problemen som den rapporten hade sitt fokus på löstes men det återstod fortfarande flertalet problem som rapporten ej tog upp. Denna rapport är därför ett efterföljande från det föregående arbetet om hamnens kameraövervakning och belyser istället för ett enda stort problem ett flertal mindre. Karlshamns Hamn AB ville att vi skulle behålla vår frågeställning och arbeta vidare med denna i fler aspekter än föregående arbete. Frågeställningen som används i arbetet är: Vad behöver göras för att få bästa kvalité på hamnens kameror 24/7? Vilket alltså innebär att vår uppgift med rapporten är att arbeta för att CCTV-systemet som finns i Karlshamns hamn skall hålla så bra standard som möjligt, dagtid som nattetid. För att arbeta mot detta såg vi över hamnens kameraövervakning igen och tog ut de delar som ansågs vara de största problemen. Resultaten togs fram med hjälp av hamnens dokument, dokument över delarna som vi letat upp på internet och genom att kontakta företag. Med dessa resultat så såg vi hur allvarliga problemen var och hur de kan lösas eller förhindras. Själva syftet med arbetet är dock inte att direkt lösa alla problemen som finns utan att belysa dem och ge förslag på hur de skulle kunna lösas. I arbetet kommer hamnen nämnas som Karlshamns Hamn AB när det handlar om hamnen som kund eller organisation. När hamnen istället ses som säkerhetsobjekt eller hamnområde i arbetet benämns det som Karshamns hamn eller hamnen.

Ämnesord / Subject: Säkerhetsteknik - Security Engineering

Nyckelord / Keywords: Karlshamns hamn, kameraövervakning, backup, kryptering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ljern
Program:/ Programme Säkerhetsteknik/Security Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/09/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henric Johnson
Examinator / Examiner: Henric Johnson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Karlshamns hamn AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011olsson.pdf (825 kB, öppnas i nytt fönster)