Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eva-Maj Thörn , pp. 52. TKS/Fysisk planering, 2006.

The work

Författare / Author: Eva-Maj Thörn
Titel / Title: Ljungbyholm, ett samhälle i förändring
Abstrakt Abstract:

Att genom analys av en mindre ort, hitta och lyfta fram värden som planmässigt kan höja ortens attraktivitet.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Humaniora - the Humanities\Sociology
Nyckelord / Keywords: Mindre ort, SWOT-analys, centrumförnyelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 01/04/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00