Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anne Delcomyn; Ann-Charlotte Malmberg , pp. 51. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Anne Delcomyn, Ann-Charlotte Malmberg
Titel / Title: Hur arbetar mikroföretag med ekonomistyrning?
Översatt titel / Translated title: How do micro-enterprises work with financial management?
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning:
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur mikroföretag använder ekonomistyrning.
Uppsatsen har en kvalitativ ansats med intervjuer som undersökningsmetod. Det empiriska materialet är hämtat från delvis strukturerade intervjuer med 23 företagsledare för mikroföretag. Analys av det empiriska materialet är sedan gjord mot befintliga teorier för att
kartlägga hur mikroföretag arbetar med ekonomistyrning.
De slutsatser vi drar av vårt arbete är att mikroföretagare använder ekonomistyrning utan att egentligen vara medvetna om det. De använder enklare modeller och
andra benämningar för att få dem att fungera i den verklighet de lever i.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: mikroföretag, ekonomistyrning, entreprenör, styrverktyg

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8zbdtl
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jennie Blomqvist, Katrin Franander
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012delcomyn.pdf (442 kB, öppnas i nytt fönster)