Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elisabeth Jansson , pp. 32. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Elisabeth Jansson
lillebett_@hotmail.com
Titel / Title: Hård eller mjuk, varför inte lite av varje – En studie om kombinationen av modernt och traditionellt ledarskap sett ur personalens synvinkel
Översatt titel / Translated title: Hard or soft, why not a little piece of both - A study on the combination of modern and traditional leadership from the employees point of view.
Abstrakt Abstract:

Dagens ledarskap har genomgått stora förändringar och gått från traditionellt, hårt och byråkratiskt ledande till ett allt mer mjukt, flexibelt och personalfokuserat ledarskap. Kommer framtidens ledarskap att enbart bestå av mjukt ledarskap medan det traditionella dör ut, eller är det så att arbetslivet behöver båda i en kombination. Syftet med studien var att undersöka ledarskap ur personalens perspektiv med fokus riktat mot kombinationen av mjuk(transformativt ledarskap) och hård(transaktionellt ledarskap) makt. Genom en enkätundersökning så framgick personalens tankar och åsikter kring ledarskap i förhållande till kombinationen av mjuk och hård makt. Resultatet påvisade att personalen inom en industriell arbetsmiljö har en positiv syn på kombinationen av mjuk och hård makt där faktorer inom båda ledarskapstilarna ses som betydelsefulla och nödvändiga.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Ledarskap, transaktionellt och transformativt ledarskap.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 08/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
Examinator / Examiner: Rikard Liljenfors
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0768784737

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: _kandidatarbeteelisabethbth09.pdf (316 kB, öppnas i nytt fönster)