Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stefan Svensson Minx Ghetto, pp. 18. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Stefan Svensson
Titel / Title: Minx Getto
Översatt titel / Translated title: Minx Ghetto
Abstrakt Abstract:

Minx Ghetto is a point-and-click-game that are developed in flash and built on the simplicity to be able to build up a game by only lines and minimum with colour. A point-and-click-game is a type of game there you control, like in this case a character with only the mouse pointer. You click on the screen and the character goes there you clicked and picks up objects that you clicked on. Object that are clickable change their colour to red when you sweep over the object with the mouse pointer. The character is controlled by clicking on an object. The character goes up to the object, picks it up or uses the object that you clicked on. (overcome obstacle).

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Minx Ghetto är ett point-and-click-spel som är utvecklat i flash och bygger på enkelheten att kunna bygga upp ett spel av enbart linjer och minimalt med färg. Ett point-and-click-spel är ett typ av spel där man styr, som i detta fallet en karaktär med enbart muspekaren. Man klickar på skärmen och karaktären går dit du klickat och plockar upp objekt som du klickat på. Objekt som är klickbara färgas rött när man sveper över objektet med muspekaren. Karaktären styrs genom att klicka på ett objekt. Karaktären går fram till objektet, plockar upp det eller använder sig av objektet som man klickat på. (övervinna hinder).
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: spel, point-and-click, flash

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: reflektion.pdf (112 kB, öppnas i nytt fönster)