Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tommi Lehto , pp. 37. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Tommi Lehto
Tommilehto@hotmail.com
Titel / Title: Stadens Mellanrum - en studie av icke-platser
Abstrakt Abstract:

Arbetet studerar de odefinierade platserna i staden. Det handlar om de överblivna och övergivna platserna, som står i kontrast till de planerade och funktionsbestämda. Dessa platser kan till synes sakna funktion och användning i staden men så behöver fallet nödvändigtvis inte vara. Beroende på vilket sätt man vill framhäva dessa odefinierade platser i staden används olika definitioner.

En litteraturstudie har gjorts på fyra olika författares definitioner av icke-platser. Vilka tänkbara förklaringar finns det för uppkomsten av dessa platser i staden och har det funnits motsättningar? Genom litteraturen framkommer det några tänkbara förklaringar och som tas upp och presenteras.

I arbetet behandlas också vilka värden icke-platser kan ha för människan i staden. Barn och ungdomar behöver lekplatser och alternativa offentliga rum för att få en paus från vuxna och utvecklas till egna individer. Detta sätts i kontrast mot den pågående förtätning som sker i våra städer runt om i landet i dag. Våra städer expanderar och ytor måste tas i anspråk för möjliggöra denna förtätning. Det handlar först och främst om att exploatering sker på dessa platser i staden före värdefull mark utanför staden.

Slutsatsen av arbetet visar på att det behöver diskuteras vidare om konsekvenserna av att odefinierade platser går förlorade och hur man som planerare kan förhålla sig till detta.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Nyckelord / Keywords: icke-plats, mellanrum, non-place, odefinierad plats, impediment, överskottslandskap

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8labhr
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/01/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lena Petersson Forsberg
Examinator / Examiner: Thomas Hellquist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011lehto.pdf (8986 kB, öppnas i nytt fönster)