Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sanda Madjo , pp. 43. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Sanda Madjo
sanda.madjo@hotmail.com
Titel / Title: Befolkningsutveckling och dess följder
Abstrakt Abstract:

Befolkningstillväxt har blivit någon form av ett ideal som kommuner anstränger sig för att öka genom att försöka attrahera nya invånare till sina orter och städer. En förutsättning för detta kan vara att till exempel kunna erbjuda attraktiva boendemiljöer med nybyggda och fräscha bostäder. Frågan är dock vilka är förutsättningarna för att en stad ska vara attraktiv?

Det finns en mer eller mindre omfattande etnisk segregation i olika delar av samhället i de flesta länder som har en etniskt blandad befolkning. Sverige är inget undantag för detta fenomen. Etnisk segregation ger intrycket att människor med olika etnisk bakgrund ofta bor åtskilda, jobbar på olika arbetsplaster, går i olika skolor och umgås i olika kretsar. För Sverige har befolkningsutvecklingen snabbt förändrats. Utvecklingen är en följd av omfattande invandring, som ligger bakom den största delen av befolkningstillväxten i landet. Den invandrande befolkningen har inte bara blivit allt större – utan också allt mer varierad. Invandring har en tendens att kopplas till segregation. Vad innebär egentligen segregation?

Genom att fokusera studien på Örebro, en kommun som förväntar en befolkningstillväxt,är syftet att generera ett intressant exempel – snarare än att utforma en teori som är generell för landets samtliga kommuner

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: Befolkningsutveckling, befolkningstillväxt, segregation, kommun, styrmedel

Publication info

Dokument id / Document id: houn-92qvdw
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 12/07/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Charlotta Fredriksson
Examinator / Examiner: Agneta Sundberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012madjo.pdf (288 kB, öppnas i nytt fönster)