Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Karl Sundström; Niklas Ström , pp. 25. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Karl Sundström, Niklas Ström
peter.ekdahl@oktv.se
Titel / Title: Moulousqous Synthesizer
Översatt titel / Translated title: Moulousqous Synthesizer
Abstrakt Abstract:

Vi har byggt ett digitalt musikinstrument, en synthesizer med samplebaserad trummaskin. Synthesizern och trummaskinen är mjukvarubaserad medan gränssnittet är hårdvarubaserat. Operativsystemet som används är Linux och synthesizermjukvaran är utvecklad i ljudprogrammeringsspråket Pure Data. Syftet med denna rapport är att kunna ge utomstående personer en inblick i hur detta arbete har gått till och hur resultatet blev.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: BTH, Blekinge Tekniska Högskola, musikinstrument, synthesizer, midi-gränssnitt, Linux, Slax, Pure Data, MAX/MSP, Doepfer, programmering, ljud, ljudsyntes.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Patrik Vörén
patrik.voren@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

• Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: synthesizer_moulousqous_slutreflektion.pdf (414 kB, öppnas i nytt fönster)