Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Sjöstrand , pp. 45. DSN/School of Planning and Media Design, 2009.

The work

Författare / Author: Malin Sjöstrand
Titel / Title: Centrumförnyelse Rödeby -En studie av befolkningssammansättningen och den fysiska miljön
Abstrakt Abstract:

Rödeby är ett villasamhälle med en befolkning bestående av en stor andel medelålders med hemmavarande barn. Andelen pensionärer är även något fler än i jämförelse med riket. Andelen med utländsk bakgrund är betydligt lägre än genomsnittet. Detta skapar en boendesegregation som i mångas ögon anses trygg och praktisk, men som samtidigt skapar vissa samhälleliga problem. Det ska finnas tillgång till diverse service, som vårdcentral, förskola, grundskola, skolskjuts med mera. För att möta nutida och framtida behov behövs, förutom nya bostäder att bo i, även ett tydligt centrum där folk kan mötas och umgås. I centrumet ska alla åldrar och befolkningsgrupper kunna mötas och det ska även locka fler utifrån. Genom denna åtgärd kan Rödeby få en större social integration vilket kan gynna orten i längden.
I slutet av arbetet presenteras ett planförslag innehållande bostäder och lämpliga verksamheter samt en omgestaltning av utemiljön i centrala Rödeby. Planförslaget har utarbetats utefter befolkningens sammansättning, platsens förutsättningar, ortens behov av förändring och generella stadsbyggnadsproblem har beaktats.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Nyckelord / Keywords: centrumförnyelse, förtätning, centrumförtätning, Rödeby, fysisk planering, befolkningssammansättning Rödeby, Rödeby torg, Rödeby centrum

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/19/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete malin sjostrand fp07.pdf (4479 kB, öppnas i nytt fönster)