Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linnea Silfverdal , pp. 75. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Linnea Silfverdal
Titel / Title: Byggande & Bevarande, funktionsomvandlingar i kulturarv, studier och exempel
Abstrakt Abstract:

Det här är resultatet av kandidatarbetet, skrivet under kursen kandidatarbete 15 p vårterminen 2010 på programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Arbetet är det avslutande examensarbetet efter 3 års studier i fysisk planering på grundläggande nivå.

Arbetet handlar om funktionsomvandlingar i staden. Hur ett flexibelt byggande kan underlätta i städer, där behovet av byggnader förändras snabbare än en byggnads livstid. Kandidatarbetet har dels inneburit studier av en funktionsomvandling som gjorts på Stumholmen i Karlskrona och dels inneburit ett försök till en liknande omvandling på ön Kungsholmen i Karlskronas skärgård där en funktionsomvandling är aktuell idag år 2010.
Kandidatarbetet är ett resultat av det arbete som lagts ner på research om Stumholmen samt det planförslag som jag föreslår för Kungsholmen efter avslutad omvandling.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Funktionsomvandling, kulturarv, bevarande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/25/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Adellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: finito.pdf (4185 kB, öppnas i nytt fönster)