Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Nilsson , pp. 119. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2002.

The work

Författare / Author: Camilla Nilsson
Titel / Title: Robusthetsanalys och riskinventering i Karlshamns kommun 2002
Abstrakt Abstract:

Robusthetsanalys och riskinventering i Karlshamns kommun 2002 med avgränsningen Teknisk försörjning, transporter och transportanläggningar samt Hantering av farliga ämnen.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Robusthet, teknisk försörjning, transporter, transportanläggningar, risk, riskinventering, Karlshamn

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Berglund
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete 2002 pdf.pdf (1429 kB, öppnas i nytt fönster)