Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jesper Borgström , pp. 35. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Jesper Borgström
jborgstrom@gmail.com
Titel / Title: Analys Handelshamnen - Förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona
Översatt titel / Translated title: Analysis Handelshamnen - Proposed development of Handelshamnen, Karlskrona
Abstrakt Abstract:

Analys Handelshamnen, förslag till utveckling av Handelshamnen i Karlskrona är ett examensarbete för en kandidatexamen i Fysisk Planering från Blekinge Tekniska Högskola 2008, skrivet av Jesper Borgström med Anders Törnqvist som handledare.

Den 5 december 1679 togs det officiella beslutet att grunda staden Karlskrona och örlogsbasen. 1998 upptogs Karlskrona på UNESCO:s världsarvslista med motivationen: ”Karlskrona är ett utomordentligt väl bevarat exempel på en planerad europeisk örlogsstad, som influerats av äldre anläggningar i andra länder. Karlskrona har i sin tur tjänat som förebild för efterföljande städer med liknande uppgifter.”

Handelshamnen är en utfyllnad, området fanns inte med i Karlskronas ursprungliga stadsplan utan har tillkommit senare. Handelshamnen är i dagsläget ett mycket attraktivt läge för exploatering inte minst på grund av dess närhet både till havet och till stadskärnan. Området ligger på den södra delen av Trossö mellan Skeppsbrokajen och Stumholmen och har en yta på omkring 650 gånger 60 meter med långsidan mot vattnet, för nuvarande används området främst till parkering.

Syftet med arbetet är att utforma ett förslag till en användning och utformning av Handelshamnen som är bättre lämpad än den nuvarande. Förslaget medför huvudsakligen bostäder, det bedöms som viktigt att kajen görs tillgänglig för allmänheten, en viktig del av projektet handlar därför om en offentlig hamnpromenad.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Recreation
Nyckelord / Keywords: Handelshamnen, stadsanalys, vatten, hamnpromenad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Törnqvist
anders.tornqvist@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Törnqvist
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00