Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johansson Emma & Carlsson Maria , pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Johansson Emma & Carlsson Maria
Titel / Title: Drivkraftens samband med ekonomistyrning i mikroföretag
Översatt titel / Translated title: The driving forces relations to the financial control in small businesses
Abstrakt Abstract:

Syfte: Att kartlägga drivkrafter och ekonomistyrning i mikroföretag samt att statistiskt undersöka sambandet mellan mikroföretagarnas drivkrafter och deras användning av ekonomistyrning.

Metod: Studien har en kvantitativ ansats med en undersökningsmetod i form av enkäter. Sammanställningen av det empiriska materialet har skett med hjälp av SPSS och har därefter analyserats.

Teori: Den teoretiska grunden har kategoriserats och benämnts vilket vidare har skapat underlaget till den empiriska studien. Teorierna om drivkrafter kommer främst från tidigare studier gjorda av Elmlund, Johannisson och Lindmark. Dessa tre teoretiker har genom tiderna bidragit till en ökad förståelse för småföretagande.

Slutsats: Studien visade på en stor användning av ekonomistyrning i mikroföretag. Det starkaste samband som observerats är att de mikroföretagare som drivs av framgång, däribland tjäna pengar och göra bra affärer, använder sig av ekonomistyrning i stor utsträckning.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: ekonomistyrning, drivkraft, mikroföretag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Ekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Svensson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00