Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kamilla Larsen; Natalie Malmling , pp. 46. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Kamilla Larsen, Natalie Malmling
Titel / Title: "Det har betydelse!" Kvinnligt nätverk inom Blekinges polismyndighet
Översatt titel / Translated title: ”It matters!” Network for women in Blekinge Police department
Abstrakt Abstract:

Enligt Blekinge Polismyndighets mångfalds- och likabehandlingsplan är rekrytering av fler kvinnor till chefsfunktioner ett av målen för ökad jämställdhet. En åtgärd som vidtagits för att uppnå målsättningen inom myndigheten är Kvinnligt nätverk. I 10 år har nätverket bedrivits men Blekinge Polismyndighet har fortfarande det lägsta antalet kvinnliga chefer i landet. Vilken betydelse har Kvinnligt nätverk på individ- och organisationsnivå? Tidigare forskning pekar på flera olika faktorer till att kvinnor inte avancerar i samma utsträckning som män. Kultur, ledarskapsbilden, normer och föreställningar anges som hinder som framförallt framhålls vara orsaken till det låga antalet kvinnor på chefspositioner inom Polisen, men också överlag i samhället. Ingen kan konkret säga att nätverket ökat antalet kvinnliga chefer men studien visar genom kvalitativ metod att nätverket har betydelse då sammanhållningen förbättras samt att organisationen erhålls bättre kompetens då kvinnorna utvecklas. Studien visar även att missgynnande normer och föreställningar om kvinnor lever kvar, som innebär att nätverket är betydelsefullt för kvinnorna så länge handlingarna inte synliggörs i hela organisationen, utan istället forsätter utgöra hinder för kvinnor och deras avancemang.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Sociology

Nyckelord / Keywords: Genus, makt, ledarskap, jämställdhet, underordning, mansdominans, kultur, minoritet, majoritet, kvinnligt, manligt.

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xbrq2
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kerstin Arnesson
Examinator / Examiner: Gunilla Albinsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth212larsen.pdf (558 kB, öppnas i nytt fönster)