Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulf Richardsson Ulf Richardsson, pp. 71. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Ulf Richardsson
ulf.rickardsson@cenara.com
Titel / Title: Hur uppstår kanalkonflikter i samband med fysisk och elektronisk handel?
Översatt titel / Translated title: Hur uppstår kanalkonflikter i samband med fysisk och elektronisk handel?
Abstrakt Abstract:

Jag har studerat det fenomen som i teorin kallas för kanalkonflikter. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning. Undersökningen har utformats genom intervjuer på 4 oberoende företag av skiftande storlek. Teoriavsnittet innehåller teorier om marknadsföringsstrategier, e-commercestrategier samt kanalkonflikter. Analysen har skett genom att jag har jämfört teori med empiri. Min slutsats är att det bästa sättet att undvika kanalkonflikter är att vara medveten om att de kan uppstå och förebygga dem.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I have studied the phenomena which in literature is called channel conflict. The study has included 4 interviews in companies of varying size. The theoretical framework includes marketing strategies, e-commerce strategies and also work done on channel conflict. The analysis has been done through comparing the findings in the interviews with what has been written in the literature about this area. My conclusion is that the best way to avoid channel conflict is to be aware of that they can occur and to act proactively.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Kanalkonflikt, E-commerce, strategi

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
pst@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Stevrin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: XXXXXX