Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Eriksson MSE-2001-11, pp. 12. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Daniel Eriksson
pt97der@student.bth.se
Titel / Title: Resource Allocation Guidelines - Configuring a large telecommunication application
Översatt titel / Translated title: Riktlinjer för resursallokering
Abstrakt Abstract:

Changing the architecture of the Ericsson Billing Gateway application has shown to solve the problem with dynamic memory management that decreased the performance. The new architecture that is focused on processes instead of threads showed increased performance. It also allowed for the possibility to adjust the process / thread configuration towards the network topology and hardware. Measurements of different configurations showed the importance of an accurate configuration and also that certain guidelines could be established based on the results.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Genom att ändra architecturen på Billing Gateway löste man på Ericsson problemet med "Dynamisk minneshantering". Den nya architecturen som fokuserar på processer istället för trådar visade ökad prestanda. Den nya architecturen tillät också vissa konfigurationsmöjligheter gentemot nätverkstopologi och hårdvara. Mätningar på olika konfigurationer visade vikten av rätt konfiguration och också att vissa riktlinjer kunde utrönas från resultaten.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Billing Gateway, Scalability, Loadbalancing

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Lars Lundberg
lars.lundberg@bth.se
Examinator / Examiner: Claes Wohlin
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Software Technology AB
Anmärkningar / Comments:

Phone#: +46 457 66582

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: -mse-2001-11.pdf (366 kB, öppnas i nytt fönster)