Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Lyrstedt; Fredrik Gustavsson , pp. 69. Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology, 2001.

The work

Författare / Author: Daniel Lyrstedt, Fredrik Gustavsson
mda98dly@student.bth.se, mda98fgu@student.bth.se
Titel / Title: Berättande i datorbaserade rollspel - en empirisk och teoretisk designstudie om datorspel
Översatt titel / Translated title: Narration in Computerbased Role-playing Games - an Empirical and Theoretical Design Study concerning Computer Games
Abstrakt Abstract:

VD:n för spelindustrins intresseorganisation (Interactive Digital Software Association) förutspår i den årliga State of the Industry rapporten för åren 2000 ? 2001, att spelindustrin snart kan nå 70 procent av världens hushåll,
vilket gör spelmaskinen, näst intill, lika vanlig som videon.
I denna dag börjar många spelutbildningar växa fram i hela landet, så som i Karlshamn, Visby och Kramfors. Trots denna tillväxt finns det nästan ingen akademisk forskning i ämnet speldesign. Detta gör att hjulet i många fall tvingas återuppfinnas om och om igen.
I detta kandidatarbete är huvuddiskussionen hur man designar ett spel innehållande både spelfrihet och en färdig berättelse, vilket är en konflikt i sig. Vi försöker identifiera kärnan av ett spels design genom att samarbeta
med både användare och designers av digital underhållning och sätta detta i relation till de studier av spel vi gjort. Resultatet av vår studie är tre kritiska begrepp för design av datorspel med en färdig berättelse.
Vi ser vårt arbete som ett avstamp för vidare forskning och produktion.
Tiden har kommit för att ta datorspel på allvar!

Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Interaktion, narration, berättande, datorbaserade rollspel, datorspel, speldesign, design, narrativ logik, designerns röst, spelarens roll

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter, Rosita Andersson
berthel.sutter@bth.se
Examinator / Examiner: Olle Lindberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik/Dept. Human Work Sciences and Media Technology
Inst. för arbetsvetenskap och medieteknik S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iar.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Daniel Lyrstedt
Fridhemsgatan 6
37441 Karlshamn
tele: 0454-10704

Fredrik Gustavsson
tele: 070-3654333

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: berattelse_i_datorbaserade_rollspel.pdf (1838 kB, öppnas i nytt fönster)