Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Helgesson , pp. 78. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Ida Helgesson
ida.helgesson@hotmail.com
Titel / Title: Kulturmiljö i teori och praktik - Praktisk tillämpning av teori i exemplet Augerum
Översatt titel / Translated title: Cultural Environment in theory and in practice - Practical application of theory in the example Augerum.
Abstrakt Abstract:

Kulturmiljöns roll i planeringen utreds i detta
examensarbete där begreppen och dess tillämpningar förklaras och teoretiska och metodiska aspekter presenteras. Analysresultatet används för att åskådliggöra nådda slutsatser som bildar underlag för den avslutade delen av arbetet som utgörs av att pröva resultaten praktiskt.
Teori- och metoddelarna visar på hur kulturmiljöer är karaktärsskapande och ger identitet till platsen. Vilket på så sätt gör dem till en resurs för framtiden. Då kulturmiljövärden tas tillvara genom hänsyn i planeringen kan de berika och vara en tillgång för människor och samhälle, de bildar en av de grundläggande utgångspunkterna för olika planerade förändringar. Det krävs att dessa värden tidigt inryms i
planeringsprocessen samt att flera perspektiv får komma fram för att de ska bilda en värdefull utgångspunkt.
I den praktiska tillämpningen av examensarbetets teoretiska del lyfts kulturmiljövärden, i det
geografiska området Augerum, på ett sådant sätt att de kan bilda utgångspunkt för framtida planering av området.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Regional Planning
Nyckelord / Keywords: Kulturmiljö, resurs, fysiskplanering, identitet, karaktär, lokalt, landskap

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8fph5s
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Erland Ullstad
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0709-963968

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ida_helgesson_houn-8fph5s.pdf (16613 kB, öppnas i nytt fönster)