Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Eriksson; Maria Pålsson , pp. 16. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Emma Eriksson, Maria Pålsson
Titel / Title: Att leva med ALS - Känslor under sjukdomstiden
Abstrakt Abstract:

ALS står för Amyotrofisk lateralskleros. Det är en ovanlig sjukdom som leder till försvagning i kroppens muskler och slutligen till död. Varken intellektet, syn, hörsel eller sensoriska funktioner påverkas av sjukdomen. Den som blivit sjuk i ALS upplever många känslor under sin sjukdomstid. Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson är den teoretiska referensramen i studien. Syftet med studien är att belysa känslomässiga utsagor hos personer med ALS.
Studien är av kvalitativ inriktning och baserad på två skönlitterära böcker skrivna av personer med diagnosen ALS. Böckerna analyseras med hjälp av Graneheim och Lundmans analysmetod. Analysen resulterades i känslor som hopplöshet och maktlöshet när inte kroppen längre går att kontrollera. Det framkommer också att med en positiv attityd är det lättare att leva med sjukdomen och tryggheten från de anhöriga som vårdar är viktig. Resultatet visar att det framkommer fler negativa känslor än positiva. Dessa känslor är bland annat frustration, ångest, rädsla och förtvivlan. Det framkommer även positiva känslor hos personer med ALS eftersom de får en annan syn på livet och den tid de har kvar att leva.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: ALS, döden, kroppen, känslor, livsglädje, välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emmae_mariap_2.pdf (208 kB, öppnas i nytt fönster)