Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Lönnqvist; Azra Trnavcevic , pp. 43. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Helena Lönnqvist, Azra Trnavcevic
Titel / Title: Balanced Scorecard - en fallstudie vid primärvården i landstinget Kronoberg
Översatt titel / Translated title: Balanced Scorecard - a case study at the primary care in Kronoberg County Council
Abstrakt Abstract:

Syftet med vår uppsats är att beskriva hur Balanced Scorecard är uppbyggt och hur det används i primärvården och förklara eventuella skillnader i förhållande till Kaplan och Nortons modell.
Resultatet visar att vissa skillnader förekommer i förhållande till ursprungsmodellen. Implementeringen är samma som ursprungsmodellen och likaså antalet perspektiv. BSC används mest inom den administrativa nivån. Vidare används BSC för rapportering av verksamheten och inte som ett styrsystem.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: BSC, Balanced Scorecard, primärvården

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars-Göran Aidemark
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lönnqvist, trnavcevic.pdf (287 kB, öppnas i nytt fönster)