Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Charlotte Collin; Therese Olsson; Sofie Persson , pp. 89. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Charlotte Collin, Therese Olsson, Sofie Persson
mda00cco@student.bth.se, mda00tol@student.bth.se, ix3peso@ituniv.se
Titel / Title: Collaboration Between Children - working with the educational software Quest Atlantis
Översatt titel / Translated title: Barns samarbete i användandet av den utbildande mjukvaran Quest Atlantis
Abstrakt Abstract:

Will the different levels of knowledge contribute to a collaborative learning?
This thesis is based on a tuition experiment with children in small groups, working with the educational software Quest Atlantis at Kensington Park Elementary school in Miami. During this research we have found some similarities and new concepts within Damon’s and Phelps’s three peer learning concepts (1989).
Through our investigation of how children collaborate and learn from each other, we discovered that anyone could be a contributor to the collaboration. Through our transcription we defined and measured patterns of collaboration between the pupils, which we used to identify how the pupils collaborated. Out of this we constructed two new concepts, Temporary Expert and Concealed Contributor, which affects the collaboration in different ways.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här uppsatsen är baserad på experimentell undervisning med barn i små grupper som arbetar med det utbildande mjukvaruprogrammet Quest Atlantis. Undervisningen hölls på Kensington Park Elementary school i Miami, Fl –USA.
Under vår undersökning har vi hittat likheter, men även nya koncept inom Damon’s och Phelp’s tre ”peer learning” koncept (1989).
Genom vår undersökning om hur barn samarbetar och lär av varandra, upptäckte vi att alla tillförde något till samarbetet.
I vår transkribering kunde vi definiera och mäta olika typer av samarbetsmönster mellan eleverna. Med hjälp av dessa samarbetsmönster kunde vi sedan identifiera hur eleverna samarbetade. Utifrån detta konstruerade vi två nya koncept, ”Temporary Expert” och ”Concealed Contributor”, vilka båda påverkar samarbetet.
Ämnesord / Subject: Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Quest Atlantis, Collaboration, Expert, Temporary Expert, Concealed Contributor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 11/24/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Berthel Sutter & Björn Stille
berthel.sutter@bth.se, bjorn.stille@bth.se
Examinator / Examiner: Sara Eriksén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Kensington Park Elementary School Miami,Fl - USA, FIPSE
Anmärkningar / Comments:

Charlotte Collin 0706-376548
Therese Olsson 0736-292110
Sofie Persson 0733-505105

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: collaboration between children.pdf (2355 kB, öppnas i nytt fönster)