Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jeff Winter MCS-2003-20, pp. 80. TEK/avd. för programvaruteknik, 2003.

The work

Författare / Author: Jeff Winter
jeff.winter@telia.com
Titel / Title: Det virtuella ärendet - en storbildsvision för arbete på ett samhällsbyggnadskontor
Översatt titel / Translated title: The virtual errand - a large-screen vision för work in a planning department
Abstrakt Abstract:

Denna rapport handlar om arbetet med detaljplaner på ett Samhällsbyggnadskontor. Den försöker svara på två frågor. Hur kan man designa integration av olika applikationer, medier och work practices? Är metoder från Participatory Design (PD), Etnografi och CSCW lämpliga för att utforma en sådan designprocess?

I min studie har jag använt mig av dessa metoder för att studera arbetet i sin kontext på kontoret, genom situerade intervjuer och observationer. Jag höll även en designworkshop tillsammans med några medarbetare på kontoret.

För att klargöra bakgrunden till mina frågor presen-terar jag teorier om PD, CSCW och e-government, och jag försöker relatera mina forskningsfrågor till dessa teorier. Jag presenterar också mitt empiriska material, för att visa bakgrunden till mina slutsatser.

Jag har spelat en aktiv roll i projektet, både som ”Action Researcher” och som designer. Action Research är en reflexiv process, där reflektioner över materialet och processen under arbetets gång påverkar själva arbetet. Jag upptäckte vissa svårigheter att arbeta på det sättet, eftersom arbetet uppdelades på två olika nivåer, och det var svårt att hålla isär mina olika roller i projektet, som ”Action Researcher” och som designer.

Jag kom fram till att integrationen inte är en fråga om tekniska möjligheter, utan är en fråga om att få teknologin att passa in i själva arbetet, för att stödja work practice. Mitt arbete resulterade i en vision för ett system för detaljplanering som jag presenterar i scenario-form. Visionen innehåller många punkter som bör beaktas i systemdesign i ett sådant fall. Jag kom också fram till att metoder från PD, CSCW och Etnografi är väl lämpade för att informera designprocessen i en miljö som kännetecknas av kooperation, kommunikation, distribuerat arbete, mobilitet, och en kombination av många olika medier.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: Participatory Design, PD, CSCW, Etnografi, e-government

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Yvonne Dittrich
yvonne.dittrich@bth.se
Examinator / Examiner: rune.gustavsson@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ronneby Kommun

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: msc_report_jeffwinter.pdf (789 kB, öppnas i nytt fönster)