Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Samar Malki; Laurela Shatri , pp. 19. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Samar Malki, Laurela Shatri
lash03@student.bth.se
Titel / Title: Ljudsignalens inverkan på individens uppfattning av varningsmeddelanden
Abstrakt Abstract:

Uppsatsen behandlar ett antal teorier om vilken påverkan ljudsignaler har på individen. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individen påverkas av ljudsignaler och kopplar ihop ljudsignaler som en teknisk produkt är avsedd att förmedla. För att på bästa sätt kunna utforska fenomenet utfördes ett experiment med hjälp av musikprogrammet Acoustica Mixcraft och åtta stycken ljudsignaler, varav 16 personer deltog i undersökningen. Fastställning av data presenterades i 3 tre- vägs ANOVA. Resultat på ‰ nivå redovisas, samt en interaktion mellan faktorer. Vår förklaring till detta är att ljudsignaler inte enbart uppfattas som ljud, utan med största sannolikhet intas, förknippas och relateras till ljudsignaler som redan existerar i vår auditiva omgivning. Anledningen till att vi valde att studera kring detta ämne berodde på den nuvarande brist på forskning som råder kring interaktionen mellan ljudsignalens tonhöjd, volym och längd.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Ljudsignal, ljudsignalsstruktur, teknisk produkt, funktion

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet/Social Science programme
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Erik Lindström
erik.lindstrom@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00