Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Angel Rodriguez Avalos , pp. 22. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Daniel Angel Rodriguez Avalos
Titel / Title: Att leva med urininkontinens efter prostatektomi
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Prostatektomi är en av de vanligaste behandlingar mot prostatacancer. En av biverkningarna som majoriteten av de män som går igenom ingreppet är urininkontinens. Syfte: Att belysa hur det är att leva med urininkontinens efter en prostatektomi på grund av prostatacancer. Metod: Det är en kvalitativ litteraturstudie baserad på nio artiklar som analyserades utifrån Graneheim och Lundmans modell. Resultat: Män med urininkontinens upplever sitt tillstånd ovärdigt och skäms över att läcka urin. De hanterar sitt tillstånd genom att se det i ett större sammanhang och att prova sig fram med skydd. Slutsats: Att leva med urininkontinens upplevs vara besvärligt. Förändringarna i den kroppsliga funktionen påverkar på sättet att se sig själva och livet. Trots besvären finns dock hopp om försoning med sitt tillstånd.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Livsvärld, Känslor, Inkontinensskydd, Hantering, Upplevelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Amina Jama Mahmud
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: danielara.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)