Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hanna Holmgren; Veronica Andersson , pp. 57. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Hanna Holmgren, Veronica Andersson
Titel / Title: Fotorealism i montage
Översatt titel / Translated title: Photo realism in montage
Abstrakt Abstract:

Med dagens teknologi kan man genom fotografier inte bara avbilda verkligheten, utan även skapa alternativa verkligheter. Den här studien har fokus på hur man kan skapa fotorealistiska montage och hur digitaliseringen av fotografi har påverkat fotografiets position som sanningsvittne. Genom en teknisk undersökning har två montage skapats i syfte för att granska tillvägagångssätt i skapandet av fotomontage. Det resultatet visade är att det är möjligt att kombinera fotografier till ett montage, som kan upplevas som fotorealistiskt på ett sömlöst och enhetligt sätt. Med hjälp av tidigare forskning och den tekniska undersökningen drogs slutsatsen att skapandet av sömlösa montage inte är oöverkomligt och att det bara är fantasin som sätter gränser då ett montage kan jämföras med en tavla.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Fotografi, Fotomontage, Fotorealism, Manipulation

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vag9d
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rebecka Molin, Pella Sahlin
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: fotorealism_i_montage-hahf09_vean09.pdf (11613 kB, öppnas i nytt fönster)