Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sani Muric , pp. 73. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Sani Muric
sani.muric@hotmail.com
Titel / Title: Föreställningen om attraktiva stadsdelar
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

I Rapporten Green paper on the Urban Environment som utarbetats av Europeiska gemenskapen pekade man på tre stora närrelaterade problemområden: miljöproblem, hotet mot staden som kulturmiljö och de sociala problemen.

Mot bakgrund av en rad allvarliga problem i stadsmiljön som uppmärksammats på senare tid ställs det idag krav på nya och fördjupade kunskaper om den bebyggda miljön och dess sociala förutsättningar. Inom dagens gällande samhällsbyggnadsdoktriner används begrepp som attraktiva bostadsområden och social hållbarhet där vissa bostadsområden betraktas ha egenskaper och förutsättningar som gör dem till mer attraktiva och socialt hållbara än andra områden. Tre av dessa bostadsområden är Hejdegården, Östra Valla och Gottfridsberg, områden belägna i utkanten av centrala Linköping. Dessa stadsdelar har valts som studieområden i dialog med Linköpings stadsbyggnadskontor.

Examensarbetet har lett fram till en granskning av den bebyggda miljön i dessa bostadsområden med fokus på vilka aspekter som gör att dessa områden anses som attraktiva och socialt hållbara. En bild av den fysiska miljöns utformning har försökt ges genom en historisk klassificering av bebyggelsebeståndet och analys av den fysiska miljön, som komplement till denna studie har dessutom statistik granskats som kan tänkas ha en inverkan på den sociala hållbarheten i respektive stadsdel. För att belysa en arkitekts syn på vilka aspekter som bidrar till en stadsdels attraktivitet och sociala hållbarhet har en intervju genomförts med Ali Hajar, planarkitekt på Linköpings kommun.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Housing
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, stadskaraktärer, social hållbarhet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/24/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete kandidat vt 2010 sani muric fp07.pdf (17666 kB, öppnas i nytt fönster)