Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Peter Martinsson , pp. 21. TKS/Medieteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Peter Martinsson
cload@evilemail.com
Titel / Title: Det digitala konstverket "Crystal"
Översatt titel / Translated title: The digital artwork "Crystal"
Abstrakt Abstract:

Ambitionen med mitt arbete var att skapa en vacker och intressant 3d-animation med den senaste datortekniken. Animationen bygger på redan befintliga skisser, idéer och material som jag har skapat de senaste två åren och ville avsluta i mitt kandidatarbete. Med detta arbete ville jag få mer förståelse för 3d-tekniken som ett konstverktyg och lära mig mer om hur man skapar grafik. Jag ville även öka min estetiska förmåga och kunskap.

Genom att använda mig av grafikprogrammet ”Lightwave 3D” plus diverse andra applikationer som behandlar datorgrafik har jag skapat min film. Jag har arbetat ensam med att sammanföra det grafiska i produktionen. Jag har fått hjälp med att producera musiken och ljudet av en student som heter Stefan Holmberg.

Efter mycket arbete lyckades jag producera min film och lära mig mycket om skapandet av grafik. Jag har även lärt mig mycket om mina tekniska begränsningar under produktionen men även mycket om mina konstnärliga potentialer när det kommer till att skapa datorgrafik och konst. Jag har också funderat mycket kring det konstnärliga värdet i det jag har skapat och funderat mycket kring vad digitalkonst egentligen är och hur jag ser på det.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: 3d, 3d-animation, 3d-film, animation, Crystal, datorgrafik, digitalkonst, film, grafik, konst, konstverk, lightwave, modellering, rendering, texturering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Medieteknik med inr. mot interaktiva system/Mediatechniques
Registreringsdatum / Date of registration: 08/31/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
Peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: peter ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

mobilnummer: Peter Martinsson 0733692167

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: reflektion_av_kandidatarbetet5.pdf (94 kB, öppnas i nytt fönster)