Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petra Ridbäck , pp. 74. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2007.

The work

Författare / Author: Petra Ridbäck
petra_ridback@hotmail.com
Titel / Title: En analys av tillgängligheten på Osby kommuns hemsida
Översatt titel / Translated title: An analyze of the accessibility on the homepage of Osby Municipality
Abstrakt Abstract:

Frågan om en tillgänglig hemsida har fått en allt större betydelse i offentliga verksamheter. Genom att följa riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben, utgiven av Verva (Verket För Förvaltningsutveckling), kan man få en tillgänglig hemsida. En rapport från FunkaNu som gjordes 2006 visade att Osby kommuns hemsida hade tillgänglighetsproblem och kommunen bestämde sig för att förbättra tillgängligheten. Ett första steg i detta arbete var att uppgradera till ny version av sitt publiceringssystem och att utbilda webbredaktörerna i webbtillgänglighet. Vilket resultat har dessa satsningar gett?

Syftet med denna rapport är att undersöka i vilken omfattning Osby kommuns hemsida följer riktlinjerna i Vägledningen 24-timmarswebben och därigenom se hur tillgänglig Osby kommuns hemsida är.

Genom att utföra teoretiska och praktiska tester har webbplatsen www.osby.se undersökts för att se vilka riktlinjer som följs. Totalt har 77 riktlinjer granskats.

Resultatet av undersökningen visar att Osby kommuns hemsida följer 47st (cirka 60%) av de undersökta riktlinjerna. I samband med att publiceringssystemet uppgraderades minskade valideringsfelen med 90% på startsidan. Hemsidan använder sig av en stilmall för att styra merparten av presentation och layout samt är den uppbyggd med en kombination av fasta och flexibla mått. Navigation, struktur och utformning är konsekvent. Hemsidan har en rubrikstruktur, tabbordning och det fungerar att navigera med tangentbordet.

Det finns fortfarande en hel del saker webbplatsen behöver förbättra för att bli mer tillgänglig. Det finns 30 riktlinjer som inte följs. Genom att de inte följs har hemsidan brister i sin tillgänglighet av allvarligare och mindre allvarlig karaktär. Till exempel visar resultatet att information på teckenspråk saknas och uppgifter om informationsansvarig likaså. Webbplatsens html-kod och även koden för stilmallen följer inte någon standard. Om användaren använder webbläsarens inbyggda funktion för utskrift får den inte hela sidan utskriven.

För att öka tillgängligheten bör kommunen arbeta vidare med att öka andelen av riktlinjerna som följs. Då får de med automatik en mer tillgänglig hemsida.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Nyckelord / Keywords: Osby kommuns hemsida, tillgängliga hemsidor, webbtillgänglighet, riktlinjer Vägledningen 24-timmarswebben, funktionshinder, funktionsnedsättning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 02/15/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Birgitta Hermansson
birgitta.hermanson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00