Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Clas Olson , pp. 29. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Clas Olson
Titel / Title: Dragonlord Campaign Setting
Abstrakt Abstract:

Dragonlord Campaign Setting, which is a book of 250 pages, is an accessory
to the role playing game Dungeons and Dragons, published by Wizards of the
Coast, Inc. It describes the game world Saviat that largely is like an ordinary
fantasy world, with its fantastic elves and dwarfs, its magic, and supernatural
monsters and events. What sets this world apart from all the other worlds that
players can place their game in, is the complex and unique caste system in
society, as well as the fact the it is real dragons that rule as feudal kings and
nobles over the lands on the continent.
In the book, the different nations’ geography, culture, history, and society are
described, and also places and people that can be interesting for a player or
Dungeon Master to know about. It also contains tips and tools that can be
used by gamers playing in the world, so that their play in the world of Saviat
becomes more interesting and connected to the world.
The book directs itself mostly towards people who play D&D, and then mainly
to the Dungeon Master. The book is available to be ordered from the Internet,
and it is printed with a case-wrap hard cover.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Dragonlord Campaign Setting, som är en bok på 250 sidor, är en tilläggsbok
till rollspelssystemet Dungeons and Dragons, publicerat av Wizards of the
Coast, Inc. Den beskriver spelvärlden Saviat som i mångt och mycket är en
vanlig fantasyvärld, med sina fantastiska alver och dvärgar, sin magi och
övernaturliga händelser och varelser. Vad som skiljer denna värld från alla de
andra fantasyvärldar som rollspelare kan spela i, är det komplexa och unika
kastsystemet i samhället, och det faktum att det är verkliga drakar som styr
som feodala kungar och adelsmän över kontinentens länder.
I boken beskrivs de olika ländernas geografi, kultur, historia och samhälle, och
även platser och personligheter som kan vara intressant för en som spelar
rollspel att känna till. Den innehåller även tips och verktyg som kan användas
av en grupp som spelar i världen för att deras spel skall bli mer intressant och
kopplat till världen.
Boken riktar sig främst till spelargrupper som spelar D&D, och då främst till
spelledaren. Boken finns tillgänglig att köpa av alla på Internet, i form av en
tryckt bok med hårdpärm.
Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Role Playing Games, Dungeons and Dragons, D&D, dragon, fantasy

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 01/04/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion (clas olson).pdf (417 kB, öppnas i nytt fönster)