Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Muhammad Usman Rashid; Balakrishna Garapati MCS-2009:6, pp. 44. COM/School of Computing, 2009.

The work

Författare / Author: Muhammad Usman Rashid, Balakrishna Garapati
m.usmanrashid@hotmail.com,balucse04@hotmail.com
Titel / Title: Prevention of Spyware by Runtime Classiication of End User License Agreements
Översatt titel / Translated title: Förebyggande Spionprogram med Körtid Classiication av slutanvändarkonton Licensavtal
Abstrakt Abstract:

Spyware is a threat to Internet users because it
may obtain valuable information from the users’
machines without their consent. The existing anti-
spyware techniques are not found to be accurate
enough in the prevention or detection of spyware.
According to the law in many countries, vendors
are bound to mention any inclusion of spyware in
the End User License Agreement (EULA) of the
associated software. Moreover, this agreement
must be accepted by the user to have the software
installed on the user machine. Thus, if the user
accepts the agreement without reading it, he or she
will unknowingly accept all the regulations
mentioned in the EULA. Consequently, this study
emphasizes that the EULA can be used to classify
the software as spyware or legitimate by using data
mining algorithms. We validate our approach by
implementing an application and compare it with
existing EULA analysis tools.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Spionprogram är ett hot mot Internet-användare, eftersom det
kan få värdefull information från användarens
maskiner utan deras samtycke. Den befintliga anti -
spionprogram tekniker inte visat sig vara korrekta
tillräckligt för att förebygga eller upptäcka spionprogram.
Enligt lag i många länder, säljare
är skyldiga att nämna något införande av spyware i
slutanvändarens licensavtal (EULA) för
tillhörande programvara. Dessutom är detta avtal
måste godkännas av användaren att ha program
installeras på användarens dator. Således, om användaren
godkänner avtalet utan att läsa den, han eller hon
kommer ovetande acceptera alla regler
nämns i EULA. Följaktligen har denna studie
betonar att licensavtalet kan användas för att klassificera
den programvara som spionprogram eller legitima genom att använda data
mining algoritmer. Vi validera vår inställning genom
genomföra ett program och sedan jämföra det med
befintliga EULA analysverktyg.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Nyckelord / Keywords: Spyware, Classification, EULA

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Master of Science in Security Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Niklas Lavesson
Niklas.Lavesson@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua bai, guohua.bai@bth.se
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Muhammad Usman Rashid - 0046738958867
Balakrishna Garapati - 0046762327735

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: final thesis_nla .pdf (471 kB, öppnas i nytt fönster)