Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anette Olsson; Marie Regestedt , pp. 18. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Anette Olsson, Marie Regestedt
Titel / Title: Skillnader i personlighet mellan människor med och människor utan missbruksproblematik.
Abstrakt Abstract:

Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon skillnad i personlighet mellan beroende människor och icke-beroende människor. Med ”beroende människor” menas människor som är beroende av alkohol, narkotika eller andra kemiska substanser, eller människor som är beroende av aktiviteter, som exempelvis spel. Studien bygger på att människan, i enlighet med trait-biologiska perspektivet, har vissa fundamentala personlighetsegenskaper som är biologiskt grundade och som påverkar människans beteende och därmed hans/hennes sätt att leva. Tanken bakom studien var att vissa personlighetsdrag kan inverka när det gäller benägenheten att utveckla ett missbruk. Antal deltagare i denna undersökning var 69 personer. Dessa utgjordes av två grupper; en grupp med beroende människor och en grupp med icke-beroende människor. Den beroende gruppen representerades av (n= 31) personer som var missbrukare, medan den icke-beroende gruppen representerades av (n= 38) personer som studerade på en högskola. Insamling av data genomfördes med hjälp av ett frågeformulär och data analyserades i statistikprogrammet SPSS med hjälp av t-test, ANOVA och ANCOVA. Resultatet blev att det fanns en signifikant skillnad i personlighet mellan beroende och icke-beroende människor för nästan samtliga personlighetsvariabler.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Psychology

Nyckelord / Keywords: Beroende, missbruk, personlighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lotten Lindblom
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats.pdf (146 kB, öppnas i nytt fönster)