Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Tony Gorschek; Kaarina Tejle MCS-2002:2, pp. 90. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Tony Gorschek, Kaarina Tejle
tbg@home.se, kaarina.tejle@home.se
Titel / Title: A Method for Assessing Requirements Engineering Process Maturity in Software Projects
Översatt titel / Translated title: En Metod för att utvärdera Mognadsgrad av Kravhantering i Mjukvaruprojekt
Abstrakt Abstract:

The area of Requirements Engineering is often underestimated in value in the area of Software Engineering. According to certain sources the failure rate of IT investments is over 60%. In addition problems introduced through the Requirements Engineering of a project accounts for something like 50% of the total debugging costs. The main reason for this is a low level of maturity pertaining to the Requirements Engineering process.
This thesis introduces a model that can help organizations improve their Requirements Engineering process. A first step in process improvement is process evaluation. The REPM model has the purpose of measuring the maturity level of the Requirements Engineering process in projects, and to give a basis for what steps to take in order to improve on it. In addition to the model a method for using the model is introduced. The model and method are subsequently designed, implemented and validated.
The validation takes the form of interviews and case-studies in industry featuring four companies and four projects of varying size. The project evaluations were conducted on-site in both Sweden and in Ireland.
It is shown that the REPM model in combination with the method is a good way to evaluate the Requirement Engineering process of a project. It gives a picture of the current state of the Requirements Engineering process in a project and, more importantly, how the results of the evaluation can be used for process improvement.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Kravhantering är ett ofta underskattat område inom programvaruteknik. Det här arbetet beskriver och testar en metod för att utvärdera mognadsgraden för kravhanteringen i mjukvaruprojekt. Det presenteras en modell att utvärdera mot, en metod för att utföra utvärderingen, och ett sätt att presentera resultaten från en utvärdering på ett sådant sätt att det lätt gå att se vad man kan göra för att förbättra kravhanteringsprocessen och få en enhetlig nivå på alla delmoment inom kravhantering.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering

Nyckelord / Keywords: Requirements Engineering, Process Evaluation, Process

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Programvaruteknik/Software Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Svahnberg
Mikael.Svahnberg@bth.se
Examinator / Examiner: Prof. Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: repm_final_20020610.pdf (676 kB, öppnas i nytt fönster)