Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Cathrin Gustafsson; Emmy Pettersson , pp. 35. MAM/Sektionen för Management, 2006.

The work

Författare / Author: Cathrin Gustafsson, Emmy Pettersson
pst@bth.se, awr@bth.se
Titel / Title: E-handel - En studie kring utvecklingen av e-handeln i Sverige med inriktning på möbelbranschen.
Översatt titel / Translated title: Electronic commerce - A study about the development of e-commerce in Sweden, with alignment on furniture companies.
Abstrakt Abstract:

Vår slutsats är att det krävs att produkten är standardiserad och att kunderna känner till produkten för att företaget ska ha större chans att kunna sälja sina produkter via Internet. Detta då kunderna inte är lika beroende av den fysiska kontakten. Detta anser vi är anledningen till att endast ett fåtal möbelföretag använder sig av e-handel. Detta då alla möbelföretags produkter inte är standardiserade och kunderna inte känner till dem. Vilket innebär att alla möbelföretags produkter inte lämpar sig för e-handel. De möbelföretag som inte har produkter som är standardiserade och produkter som inte är välkända av kunderna är beroende av den personliga kontakten med sina kunder.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: e-handel, e-commerce, e-business

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 12/07/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
pst@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Stevrin, Anders Wrenne
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: cathringustafsson_emmypettersson.pdf (229 kB, öppnas i nytt fönster)